Starten met de omgevingsvergunning

doeboek omgevingsvergunning

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Omdat de software voor de dossierbehandeling nog niet op punt staat, raden we gemeenten aan om dit uitstel aan te vragen.

Waarom zou u uitstel vragen? En hoe doet u dat?

De Vlaamse regering kiest niet voor een algemeen uitstel, maar legt de bal in het kamp van de gemeenten. Als u geen uitstel vraagt, start u op 23 februari met de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning. U zal tijdens deze eerste periode geen beroep kunnen doen op het dossierbehandelingssysteem. De softwareleveranciers hebben immers aangegeven dat de toepassingen niet klaar zijn tegen 23 februari. Het Omgevingsloket zelf is dan weer niet geschikt om efficiënt dossiers op te volgen.

Het college van burgemeester en schepenen kan uitstel aanvragen door een aangetekende brief te sturen naar de minister. Die brief moet uiterlijk op 14 februari vertrekken zodat de toelating voor 23 februari gegeven kan worden. De VVSG heeft hiervoor een modelbrief opgemaakt.

Blijf ondertussen niet afwachten!

Dit uitstel geeft u drie maanden extra tijd om uw organisatie klaar te maken voor omgevingsvergunning. En die tijd heeft u nodig. De invoering houdt immers meer in dan de aankoop van een nieuw softwarepakket. De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu moeten nauw gaan samenwerken. Aanvragen en vergunningen worden digitaal ingediend en verwerkt. Dat vraagt aanpassingen aan de organisatiestructuur en de bestaande processen. Bovendien duiken er ook nieuwe noden op rond ondersteunende software en hardware.

Uw bestuur hoeft deze keuzes niet alleen te maken. C-smart kan u op verschillende manieren helpen om de omgevingsvergunning succesvol in te voeren. Wanneer u binnen uw bestuur voldoende expertise en personeelscapaciteit hebt om de invoering zelf in handen te nemen, kan u beroep doen op de mini-begeleiding. C-smart ontwikkelt samen met de betrokken diensten een projectplan dat alle nodige stappen bevat om te starten met de omgevingsvergunning. De uitvoering neemt u zelf in handen.

In het begeleidingspakket ‘starten met de omgevingsvergunning’ maken we ook samen een projectplan op. Daarna begeleiden we workshops rond twee thema’s die u zelf kiest. De andere thema’s werkt u zelf uit. Na de invoering komt C-smart nog één keer langs om eventuele knelpunten mee op te lossen.

U kan ook kiezen voor een volledige projectbegeleiding. C-smart staat uw bestuur dan bij om de omgevingsvergunning tijdig en succesvol ingevoerd te krijgen. In nauwe samenwerking met uw diensten ontwikkelen we een projectplan, doorlopen we een aantal workshops en volgen we de implementatie mee op. Ook in deze begeleiding spreken we enkele weken na de invoering opnieuw af om eventuele knelpunten te verbeteren.

 

Het gloednieuwe Doe-boek 'starten met de omgevingsvergunning' vormt daarnaast een praktische handleiding waar je zelf mee aan de slag kan.

Labels