Aankoopcentrales

C-smart vermindert uw administratie

C-smart laat de lokale en provinciale besturen graag laten delen in de resultaten van haar offertevragen en aanbestedingen.

Iedere overheid kan optreden als aankoopcentrale of opdrachtencentrale (cfr. artikel 2, 4° van de Wet Overheidsopdrachten) voor andere overheden.  Op deze manier kan C-smart deze aankoop of opdrachtencentrales aanbieden.

Een overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (cfr. artikel 15 van de Wet Overheidsopdrachten).

Dit betekent een reeks voordelen voor die besturen die beroep doen op een aankoop- en/of opdrachtencentrale:

  • Tijd- en efficiëntiewinst door een minimale belasting van uw eigen aankoopadministratie
  • Een kostenbesparing door vereenvoudigde administratieve processen
  • Gunstige prijzen door de schaalvoordelen
  • Vooraf gekende technische en financiële voorwaarden

 

U kan nu gebruik maken van deze raamcontracten: