C-smart

C-smartDigitaal is ook voor lokale besturen al lang het nieuwe normaal. Vlaanderen stuurt aan op een radicaal digitale toekomst voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Meer en meer gemeenten en steden profileren zich als smart city, waarbij wordt ingezet op apps voor de smartphone, open data en de kansen van het internet of things.

Maar tussen die digitale droom en de realiteit staan wetten en, vooral, praktische bezwaren in de weg. De technologie is beschikbaar en veelbelovend maar lokale besturen botsten op hun eigen grenzen qua schaal, middelen en competenties. Investeren in een digitale toekomst vergt vooral een scherpe blik op wat zinvol is voor uw bestuur en op wat u beter zelf of beter samen met anderen doet.

C-smart staat voor slimme kijk op dienstverlening en digitalisering in lokale besturen. Smart City slaat in de eerste plaats op: 

  • het bieden van kansen aan innovatieve ideeën over de eigen werking en de dienstverlening;
  • een nieuwe kijk op de verhouding en samenwerking met burgers en bedrijven;
  • creatief omgaan met de mogelijkheden van digitalisering op maat van het bestuur en zijn mogelijkheden.

C-smart ondersteunt lokale besturen om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van de werking te verhogen.  

C-smart focust op vier werkterreinen:

  • Dienstverlening
  • Informatiebeheer & informatieveiligheid
  • Samenwerking
  • Organisatieontwikkeling

Om de digitale maturiteit van de vennoten van C-smart te versterken zetten we in op een mix van beleidsondersteuning, kennisdeling met en tussen de vennoten en specifieke aankoopcentrales.

C-smart is een merknaam van Cipal dv.