Haal meer uit de BBC

Alle gemeenten, OCMW’s en AGB’s hebben kunnen proeven van de mogelijkheden die de BBC biedt. VVSG organiseerde vorig jaar al een evaluatie en ook de Vlaamse overheid kondigde al een reeks wijzigingen aan. Nu de legislatuur de laatste rechte lijn ingaat, wordt het ook voor gemeenten en OCMW’s interessant om de balans op te maken en de organisatie klaar te stomen voor de periode na 2019.

Bij het begin van deze gemeentelijke legislatuur, ondertussen al bijna vier jaar geleden, verplichtte de Vlaamse overheid alle lokale besturen om de beleids- en beheerscyclus (BBC) in te voeren. De combinatie van een totaal nieuwe methodiek die organisatiebreed ingevoerd moest worden met veel ruimte voor lokale keuzes, geeft na drie jaar meerjarenplanning een gediversifieerd beeld. Sommige besturen rolden de BBC uit doorheen de hele organisatie terwijl anderen zich juridisch in orde stelden en de BBC louter als een financieel instrument zien. Ook op vlak van procesbeheer zien we een verschil tussen besturen die de BBC aangrepen als kans om de hele organisatie te herdenken en besturen die de BBC probeerden in te passen in de bestaande structuren en processen. Ten slotte is er ook een groot verschil in de mate waarin de beschikbare softwareprogramma’s gekend zijn en gebruikt worden.

C-smart gaat samen met u na hoe u momenteel omgaat met de BBC. We blikken terug op de gemaakte keuzes, stellen gewoonten kritisch in vraag en ontwikkelen samen met uw medewerkers de ideale omgang met de BBC voor uw bestuur.