Informatieveiligheid meer dan ooit nodig

We drukken elke dag documenten af zonder nadenken. We kopiëren of versturen persoonsgegevens zonder beveiliging. We gebruiken, een weliswaar complex, wachtwoord voor vele toepassingen maar zetten ondoordacht vertrouwelijke documenten op Dropbox of Google Drive of versturen ze via WeTransfer zonder na te denken waar onze documenten bewaard worden.

De Europese, federale en Vlaamse overheden stellen echter steeds strengere eisen aan de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Vaak is de aandacht bij lokale besturen erg beperkt. Nog te veel  besturen zijn helemaal niet in orde of beperken zich tot enkele formele maatregelen. Informatieveiligheid kan volgens ons bijdragen aan efficiëntie en openheid van uw werking.