Maatwerk

Maatwerk blijft een belangrijke pijler binnen het aanbod van C-smart. Hoewel elk lokaal bestuur wakker ligt van thema's als dienstverlening, efficiëntie en samenwerking, kan de aanpak van deze problemen sterk verschillen van bestuur tot bestuur. Ambities kunnen anders zijn, de focus kan op andere vlakken liggen, ... . Elk bestuur is anders en indien ons standaardaanbod niet aansluit op de ambities van het bestuur, bekijken we samen met het bestuur welke ondersteuningsmogelijkheden er nog zijn. Op die manier creëren we een oplossing die naadloos aansluit op de specifieke problemen waarmee het bestuur wordt geconfronteerd. 

Labels

C-smart versterkt digitale maturiteit bij negen besturen

De I-monitor bracht vorig jaar de digitale maturiteit van lokale besturen in kaart. Het rapport geeft een individuele score per bestuur. Het onderzoek was het eerste deel van het start-to-shareproject dat VVSG in samenwerking met verschillende partners waaronder C-smart realiseert. Het tweede deel voorziet in de ondersteuning van een 30-tal besturen die slecht scoorden in de I-monitor. C-smart staat in voor de begeleiding van negen besturen. De Vlaamse overheid staat in voor een cofinanciering van 50% voor 20 dagen ondersteuning.

Informatiebeheer en dienstverlening

In het onderzoeksrapport kwamen drie thema's naar voren waarop de meeste besturen slecht scoorden: Informatiebeheer, e-dienstverlening en procesbeheer. Dat zien we ook terug in de ondersteuningstrajecten die we begeleiden. Bij zes besturen analyseren we hun informatiebeheer op basis van de I-scan methode. Dat laat toe om in kaart te brengen welke digitaliseringsprojecten het bestuur de volgende jaren best aanpakt en hoe het de organisatie daarvoor moet inrichten. In de andere besturen ligt de nadruk sterker op dienstverlening.

Elk bestuur kan naast een grondige analyse ook rekenen op de realisatie van minstens één tastbaar resultaat en praktisch meerjarenplan.

C-smart begeleidt volgende besturen met hun informatiebeheer, dienstverlening en processen:

 • Ardooie (informatiebeheer en processen)
 • Moorslede (informatiebeheer en processen)
 • Oostrozebeke (informatiebeheer en processen)
 • Zonnebeke (informatiebeheer en processen)
 • Langemark-Poelkapelle (informatiebeheer en informatieveiligheid)
 • OCMW Schoten (informatiebeheer)
 • Baarle-hertog (informatiebeheer en dienstverlening)
 • Houthalen-Helchteren (implementatie PDC en e-loket)
 • Oud-Heverlee (dienstverlening)

Hoe pakt u het aan?

Het I-monitorrapport kan ook voor uw bestuur een goed vertrekpunt zijn om de digitalisering onder de loep te nemen. Vennoten van Cipal dv kunnen gratis beroep doen op een van onze adviseurs om de resultaten voor uw bestuur te komen toelichten. Waar mogelijk bezorgen we u ook enkele concrete aanbevelingen om de digitale maturiteit van uw bestuur te versterken. Wil je de resultaten bespreken, neem dan contact op met info@c-smart.be

kaart-imonitor_900.jpg

 

Labels

Studiedag 'starten met de omgevingsvergunning' op 13 maart

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Dit uitstel geeft je drie maanden extra tijd om jouw organisatie klaar te maken voor omgevingsvergunning. En die tijd heb je nodig. De invoering houdt immers meer in dan de aankoop van een nieuw softwarepakket. De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu moeten nauw gaan samenwerken. Aanvragen en vergunningen worden digitaal ingediend en verwerkt. Dat vraagt aanpassingen aan de organisatiestructuur en de bestaande processen. Bovendien duiken er ook nieuwe noden op rond ondersteunende software en hardware.
 
Maar je hoeft deze keuzes niet alleen te maken. C-smart lanceerde enkele weken geleden samen met VVSG en Politeia het doeboek ‘starten met de omgevingsvergunning’. Het doeboek vormt een praktische handleiding waarmee je jouw gemeente optimaal voorbereidt op de omgevingsvergunning.
 
Deze studiedag sluit hier naadloos bij aan. Ruimte Vlaanderen en VVSG geven hun visie op de omgevingsvergunning en op de manier waarop gemeenten hier mee kunnen omgaan. C-smart duikt samen met jou in het doeboek en gaat na welke vragen je nog moet beantwoorden voor je kan starten. Daarna laten we enkele gemeenten aan het woord. Zij vertellen hoe ze de invoering willen aanpakken en wat ze uit het traject geleerd hebben. Als afsluiter krijg je de kans om vragen te stellen aan de verschillende sprekers.

 
Praktisch
De studiedag gaat door in het Provinciehuis in Leuven op 13 maart. Het onthaal is voorzien vanaf 09.00 u, het programma start om 09.30 u. We eindigen rond 13.00 u.
 
Voor het volledige programma en de inschrijving kan je terecht op de website van Politeia.
 
 
Labels

Starten met de omgevingsvergunning

doeboek omgevingsvergunning

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Omdat de software voor de dossierbehandeling nog niet op punt staat, raden we gemeenten aan om dit uitstel aan te vragen.

Waarom zou u uitstel vragen? En hoe doet u dat?

De Vlaamse regering kiest niet voor een algemeen uitstel, maar legt de bal in het kamp van de gemeenten. Als u geen uitstel vraagt, start u op 23 februari met de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning. U zal tijdens deze eerste periode geen beroep kunnen doen op het dossierbehandelingssysteem. De softwareleveranciers hebben immers aangegeven dat de toepassingen niet klaar zijn tegen 23 februari. Het Omgevingsloket zelf is dan weer niet geschikt om efficiënt dossiers op te volgen.

Het college van burgemeester en schepenen kan uitstel aanvragen door een aangetekende brief te sturen naar de minister. Die brief moet uiterlijk op 14 februari vertrekken zodat de toelating voor 23 februari gegeven kan worden. De VVSG heeft hiervoor een modelbrief opgemaakt.

Blijf ondertussen niet afwachten!

Dit uitstel geeft u drie maanden extra tijd om uw organisatie klaar te maken voor omgevingsvergunning. En die tijd heeft u nodig. De invoering houdt immers meer in dan de aankoop van een nieuw softwarepakket. De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu moeten nauw gaan samenwerken. Aanvragen en vergunningen worden digitaal ingediend en verwerkt. Dat vraagt aanpassingen aan de organisatiestructuur en de bestaande processen. Bovendien duiken er ook nieuwe noden op rond ondersteunende software en hardware.

Uw bestuur hoeft deze keuzes niet alleen te maken. C-smart kan u op verschillende manieren helpen om de omgevingsvergunning succesvol in te voeren. Wanneer u binnen uw bestuur voldoende expertise en personeelscapaciteit hebt om de invoering zelf in handen te nemen, kan u beroep doen op de mini-begeleiding. C-smart ontwikkelt samen met de betrokken diensten een projectplan dat alle nodige stappen bevat om te starten met de omgevingsvergunning. De uitvoering neemt u zelf in handen.

In het begeleidingspakket ‘starten met de omgevingsvergunning’ maken we ook samen een projectplan op. Daarna begeleiden we workshops rond twee thema’s die u zelf kiest. De andere thema’s werkt u zelf uit. Na de invoering komt C-smart nog één keer langs om eventuele knelpunten mee op te lossen.

U kan ook kiezen voor een volledige projectbegeleiding. C-smart staat uw bestuur dan bij om de omgevingsvergunning tijdig en succesvol ingevoerd te krijgen. In nauwe samenwerking met uw diensten ontwikkelen we een projectplan, doorlopen we een aantal workshops en volgen we de implementatie mee op. Ook in deze begeleiding spreken we enkele weken na de invoering opnieuw af om eventuele knelpunten te verbeteren.

 

Het gloednieuwe Doe-boek 'starten met de omgevingsvergunning' vormt daarnaast een praktische handleiding waar je zelf mee aan de slag kan.

Labels

I-monitor - hoe kan u beter doen?

I-monitor

De I-monitor bracht de digitale maturiteit van de lokale besturen in kaart. De monitor wil naar analogie met de GIS-monitor een nulmeting maken van de digitalisering bij lokale besturen. Uit het het rapport komen een aantal boeiende vaststellingen:

 • Informatieveiligheid: Nog te veel besturen hebben hun informatieveiligheid niet op orde. Dit lijkt een van de belangrijkste actiepunten.
 • Informatiebeheer: Lokale besturen hebben het moeilijk met informatiebeheer. Authentieke bronnen worden slechts beperkt gebruikt en de kwaliteit van het interne informatiebeheer is vaak onvoldoende: te veel onjuiste of dubbele informatie
 • E-dienstverlening: De I-monitor bracht dit voor het eerst in kaart. Het valt op dat bijna alle besturen slecht scoren op dit vlak. Enkel bij de bib, de inschrijving voor vrijetijdsactiviteiten en burgerzaken is het e-loket min of meer ingeburgerd. Voor de meeste andere producten en diensten ontbreken de e-loketten.
 • Procesbeheer: Er is weinig tot geen aandacht voor procesbeheer. Dat is uiteraard jammer omdat we weten dat goede procesoptimalisatie vaak meer winst oplevert dan ondoordachte digitalisering.

De resultaten roepen dus zeker vragen op. Vanuit het I-monitor project kunnen de slechtst scorende besturen beroep doen op ondersteuning. VVSG nam bracht deze besturen al op de hoogte. Als u wil weten wat die resultaten voor u betekenen, komen we dat graag even toelichten.

Labels

Maatwerk

Maatwerk blijft een belangrijke pijler binnen het aanbod van C-smart. Hoewel elk lokaal bestuur wakker ligt van thema's als dienstverlening, efficiëntie en samenwerking, kan de aanpak van deze problemen sterk verschillen van bestuur tot bestuur. Ambities kunnen anders zijn, de focus kan op andere vlakken liggen, ... . Elk bestuur is anders en indien ons standaardaanbod niet aansluit op de ambities van het bestuur, bekijken we samen met het bestuur welke ondersteuningsmogelijkheden er nog zijn. Op die manier creëren we een oplossing die naadloos aansluit op de specifieke problemen waarmee het bestuur wordt geconfronteerd. 

Labels