Haal meer uit de BBC

De verplichting die de Vlaamse overheid oplegde aan alle gemeentebesturen om vanaf 2014 in te stappen in de beleids- en beheercyclus vermeldde duidelijk dát het moest, maar niet hoe je deze principes moest integreren in een lokaal bestuur. Gemeenten en OCMW’s keken naar de resultaten van pilootbesturen, schakelden consultancyfirma’s in of gingen zelf aan de slag.

De combinatie van een totaal nieuwe methodiek die organisatiebreed ingevoerd moet worden met veel ruimte voor lokale keuzes, geeft na drie jaar meerjarenplanning en de BBC een gediversifieerd beeld. Sommige besturen rolden de BBC uit doorheen de hele organisatie terwijl anderen zich juridisch in orde stelden en de BBC louter als een financieel instrument zien. Ook op vlak van procesbeheer zien we een verschil tussen besturen die de BBC aangrepen als kans om de hele organisatie te herdenken en besturen die de BBC probeerden in te passen in de bestaande structuren en processen. Ten slotte is er ook een groot verschil in de mate waarin de beschikbare softwareprogramma’s gekend zijn en gebruikt worden.

Ondertussen liggen de eerste drie BBC-jaren achter ons. Heel wat gemeenten en OCMW’s maakten een tussentijdse balans op en stellen vast dat de gemaakte keuzes uit 2013 na deze eerste ervaring toch niet altijd de juiste bleken.

Met de analyse ‘haal meer uit de BBC’ blikken we terug op deze keuzes, stellen we gewoonten kritisch in vraag en ontwikkelen we de ideale toepassing van de BBC voor uw bestuur.

Download de productfiche