Scan informatiebeheer

Informatiebeheer van op de werkvloer tot het beleid bij lokale besturen

De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde efficiëntiewinst voor lokale besturen Het beheer van de (elektronische) gegevens is een van de struikelblokken voor gemeente- en OCMW-besturen.

Tegelijk ervaren lokale besturen een toenemende interne en externe druk om hun informatiebeheer efficiënter te organiseren.

Verschillende lokale besturen zetten in op tal van digitaliseringsprojecten maar botsen op de grenzen van wat haalbaar en betaalbaar is. Het gaat soms over ingrijpende projecten waarvan de onmiddellijke meerwaarde niet altijd even zichtbaar is.

Deze complexiteit maakt het voor lokale besturen niet altijd duidelijk hoe ze hun informatiebeheer effectief kunnen aanpakken. Waar moet men in investeren? Kan ICT een oplossing bieden of kunnen problemen met de bestaande middelen aangepakt worden. De scan informatiebeheer is ontwikkeld om het lokale bestuur te helpen inzicht te krijgen in die vragen en het op weg te zetten om een praktisch plan van aanpak te ontwikkelen.

De unieke aanpak van de scan informatiebeheer vertrekt vanuit een blik op hoe uitvoerende medewerkers op de werkvloer omgaan met informatie. Dat beeld confronteren we met de bestaande ambities op vlak van informatiebeheer en digitalisering. Deze grondige analyse laat ons toe om sterke conclusies te trekken over de werking van de organisatie en zijn informatiebeheer.  We geven concrete beleidsaanbevelingen  waarmee u onmiddellijk aan de slag kan.

De scan betrekt zowel beleid, management als uitvoerende medewerkers via een combinatie van werkplekinterviews, een focusgroep en interactieve workshop.

Download de productfiche