Scan samenwerking

Begeleiding van lokale besturen bij het opzetten of verdiepen van ICT-samenwerking tussen gemeente en OCMW

De nieuwe Vlaamse regering streeft naar de integratie van de OCMW’s in het gemeentebestuur. Voor ICT werken veel besturen nu al samen. Het lijkt ook heel simpel: gemeentebestuur en OCMW spreken af om vanaf morgen samen ICT-materiaal aan te kopen, de servers te delen en als het even kan een dataverbinding tussen de verschillende locaties te leggen. Overmorgen kunnen ze dan ook hun personeelsdiensten en secretariaten beginnen te integreren. Klaar.

Zoals zo vaak is de realiteit toch complexer, omdat ICT, ondanks de perceptie, niet enkel draait om infrastructuur, hardware en software. Zeer veel mensen in de organisatie hebben ermee te maken, niet enkel de ICT-medewerkers. Bestuurders zijn vaak eensgezind: e-government moet efficiëntiewinst en kostenbesparing opleveren. Door samenwerking moet dat gewenste effect nog versterkt worden. Dat kan, maar de manier waarop verschilt per bestuur en hangt af van een heleboel organisatiefactoren.

Daar gaan we via deze scan samen met de lokale besturen naar op zoek.

Op welke manier kunnen we de ICT-samenwerking tussen gemeentebestuur en OCMW (verder) vorm geven, rekening houdend met zowel voor- als nadelen die dat met zich mee kan brengen? Het antwoord op die vraag hangt sterk af van de bestaande organisatiecultuur en -structuur.

Voortbouwend op de lokale situatie en ambities zoeken we uit welke de gemeenschappelijke prioritaire ICT-doelstellingen zijn, rekening houdend met de organisatiecultuur en - structuur. Visieontwikkeling, draagvlakcreatie, processen, communicatie, enz. komen allemaal aan bod om de concrete ICT-samenwerking tussen gemeente en OCMW en de verdere integratie van de organisaties vorm te geven.

Essentieel is het engagement van beide besturen om op een open, kritische manier mee te denken over de vorm van de concrete ICT-samenwerking en de verdere integratie van de organisaties.

Deze scan is opgebouwd rond een workshop op maat van uw bestuur. De focus van de workshop leggen we vast na een vooronderzoek en intakegesprek met management en beleid van de betrokken besturen.

Download de productfiche