Opleiding projectmatig werken

Een ontdekkingstocht naar de basisprincipes van projectmatig werken

Projectmatig werken vindt ook binnen lokale besturen steeds meer ingang. Talrijke initiatieven worden opgestart in de lokale besturen. Denk maar aan de integratie van gemeente en OCMW, de implementatie van een postregistratiesysteem, het invoeren van een onthaalbeleid voor medewerkers, de organisatie van een nieuwe cultureel festival, de inrichting van een nieuw park, enz. We stellen hierbij vast dat deze projecten niet steeds binnen de voorziene timing en het voorziene budget worden uitgevoerd.

Met de invoering van de beleids- en beheerscyclus ontstaat de noodzaak aan een goed beheerssysteem voor de opvolging van projecten dat ervoor zorgt dat de beleidsdoelstellingen voor het bestuur gerealiseerd worden.

Projectmanagement zorgt ervoor dat projectactiviteiten op een efficiënte en effectieve manier binnen de gestelde tijd en het budget worden uitgevoerd via een eenduidige aanpak. Het slagen van projecten hangt echter niet alleen af van de projectleider maar van de hele organisatie.

In deze tweedaagse ‘in huis’-opleiding (i.s.m. VVSG) focussen we zowel op de technieken en instrumenten voor projectmanagement als op de wisselwerking tussen alle actoren, de link met de strategie van de organisatie, het invoeren van een cultuur van projectmatig werken en het omgaan met de veranderingen die deze projecten met zich meebrengen.

In deze opleiding werken we interactief. De deelnemers werken samen door middel van discussie, vraagstelling en werken aan cases in aparte groepen. Hierdoor passen we de project-beheermethodologie gericht toe in de specifieke context van het bestuur. Tijdens de opleidingsdagen oefenen we aan de hand van drie à vier reële projecten van het bestuur waardoor u onmiddellijk ook voor uw bestuur een concreet resultaat ziet van deze opleiding.

Download de productfiche