Samenwerking - Slim samenwerken biedt heel wat voordelen

Samenwerking is voor lokale besturen al lang een realiteit. Binnen de diverse beleidsdomeinen werken lokale besturen samen met een grote verscheidenheid aan partners, gaande van intercommunales, vzw’s, verenigingen tot bedrijven. Al deze samenwerkingsvormen worden gekenmerkt door een gemeenschappelijk doel met een win-win voor alle partijen.  

Gemeenten en OCMW’s werken ook meer en meer samen. Sommige besturen nemen de vlucht vooruit en werken bijna volledig als één organisatie. Aan het andere eind van het spectrum zien we lokale besturen waar het water nog erg diep is.  De meeste zitten hier ergens tussenin  en werken samen rond één of meerdere thema’s en met een wisselende intensiteit.

Inzetten op samenwerking heeft voordelen, maar zorgt er ook voor dat je als organisatie uit je comfortzone gehaald wordt. Nochtans zien we dat lokale besturen, die hun samenwerkingsakkoorden goed beheren, enorme stappen vooruit zetten op vlak van klantgerichtheid, efficiëntie en expertise.

Labels

Welke factoren ondersteunen het succes van samenwerking gemeente-OCMW?

Samenwerking gemeente en OCMW

Het evoluerende wettelijke kader (decreet lokaal-sociaal beleid, Vlaamse beleidsplannen inzake integratie OCMW en gemeente) en de intrinsieke motivatie om samen te werken zorgt ervoor dat de gemeente en het OCMW elkaar steeds vaker vinden in projecten rond dienstverlening en digitalisering. Bekende voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke e-loketten, websites en softwaretoepassingen en een geïntegreerd algemeen onthaal en samengevoegde ondersteunende diensten zoals ICT, financiën en personeel. Sommige besturen fuseren zelfs de organogrammen en de managementteams zodat de samenwerking structureel ingebed wordt in de ééngemaakte organisatie en we zelfs van een integratie kunnen spreken. 

Hoewel al deze initiatieven heel wat voordelen kunnen bieden op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid en slagkracht (meer personeel betekent meer continuïteit), is een samenwerkingstraject geen eenvoudig project. Er zijn veel variabelen in het spel die de samenwerking kunnen laten slagen, maar ook kunnen belemmeren. De vijf belangrijkste zijn: 

1. Draagvlak: is er voldoende draagvlak op politiek en ambtelijk niveau voor de schaal van samenwerking die je ambieert? 

2. Historiek: is er al veel samengewerkt tussen beide besturen? Het spreekt voor zich dat besturen die elkaar al in heel wat projecten ontmoet hebben, sneller geneigd zullen zijn om intensiever samen te werken, dan besturen die elkaar maar sporadisch zien.

3. Middelen: hoeveel en welke middelen worden vrijgemaakt voor de samenwerking. De schaalgrootte van bijna alle projecten hangt veelal vast aan de middelen die ervoor nodig zijn. Hoe meer middelen er gemobiliseerd kunnen worden, hoe ruimer de samenwerking kan doorgevoerd worden. 

4. Kansen: een portie geluk is in iedere onderneming noodzakelijk, alsook in een samenwerkingstraject. Opportuniteiten kan je evenwel niet voorspellen, maar je kan de samenwerking er wel op enten. Een bekende opportuniteit is de bouw van een nieuw administratief centrum waar het OCMW meteen in opgenomen wordt. Het hoeft evenwel niet zo ver te gaan. De aanstelling van één secretaris voor beide besturen is een kans die de samenwerking in vele besturen al wezenlijk heeft gestimuleerd.

Aan de hand van deze afhankelijkheden kan je nagaan hoe ver uw bestuur kan gaan in de samenwerking. Zijn er weinig middelen beschikbaar dan zal de bouw van een gemeenschappelijk administratief centrum er waarschijnlijk niet inzitten. Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen kleinere, pragmatische stappen kunnen gezet worden richting een symbiose tussen beide besturen. 

Voor meer informatie over de samenwerking tussen gemeente en OCMW en praktische tips om de samenwerking te stimuleren, bekijk dan zeker het Doe-boek Samenwerken

Labels