Studiedag 'starten met de omgevingsvergunning' op 13 maart

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Dit uitstel geeft je drie maanden extra tijd om jouw organisatie klaar te maken voor omgevingsvergunning. En die tijd heb je nodig. De invoering houdt immers meer in dan de aankoop van een nieuw softwarepakket. De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu moeten nauw gaan samenwerken. Aanvragen en vergunningen worden digitaal ingediend en verwerkt. Dat vraagt aanpassingen aan de organisatiestructuur en de bestaande processen. Bovendien duiken er ook nieuwe noden op rond ondersteunende software en hardware.
 
Maar je hoeft deze keuzes niet alleen te maken. C-smart lanceerde enkele weken geleden samen met VVSG en Politeia het doeboek ‘starten met de omgevingsvergunning’. Het doeboek vormt een praktische handleiding waarmee je jouw gemeente optimaal voorbereidt op de omgevingsvergunning.
 
Deze studiedag sluit hier naadloos bij aan. Ruimte Vlaanderen en VVSG geven hun visie op de omgevingsvergunning en op de manier waarop gemeenten hier mee kunnen omgaan. C-smart duikt samen met jou in het doeboek en gaat na welke vragen je nog moet beantwoorden voor je kan starten. Daarna laten we enkele gemeenten aan het woord. Zij vertellen hoe ze de invoering willen aanpakken en wat ze uit het traject geleerd hebben. Als afsluiter krijg je de kans om vragen te stellen aan de verschillende sprekers.

 
Praktisch
De studiedag gaat door in het Provinciehuis in Leuven op 13 maart. Het onthaal is voorzien vanaf 09.00 u, het programma start om 09.30 u. We eindigen rond 13.00 u.
 
Voor het volledige programma en de inschrijving kan je terecht op de website van Politeia.
 
 
Labels