Samen op weg richting vereisten van de GDPR

Inwoners hebben vertrouwen in de lokale besturen. Ze rekenen op ambtenaren die vertrouwelijk en integer omgaan met hun persoonlijke informatie. Vandaag begeleidt C-smart een veertigtal gemeenten en OCMW’s in het beschermen van hun gegevens. De ISO27K-normen, de richtsnoeren voor gemeenten en OCMW’s van de privacycommissie en de geactualiseerde veiligheidsnormen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid hebben het kader van gegevensbescherming jarenlang bepaald.

Informatieveiligheid, waar zit de meerwaarde?

Gemeenten, OCMW's, brandweer- en politiezones hebben wel belangrijker zaken te verrichten dan zich bezig te houden met informatieveiligheid. De extra ballast van een heleboel strenge regels in tijden van besparingen kunnen ze wel missen. Bovendien neemt het tijd in beslag. De Vlaamse toezichtcommissie verwacht dat u als bestuur er minstens 4u per week, dat is 26 dagen op jaarbasis, mee bezig bent.  Bovendien moet u een medewerker of externe, die onafhankelijk en neutraal is, aanstellen als veiligheidsconsulent. Tijd en geld gaan verloren. En waarom?

Quickscan informatieveiligheid

C-smart kan instaan voor de volledig verzorgen van uw informatieveiligheidsbeleid.

Wij bieden volgende ondersteuning:

  • Quickscan: audit en opmaak informatieveiligheidsplan
  • Externe informatieveiligheidsconsulent
  • Ondersteuning voor interne informatieveiligheidsconsulent

Bijgaande folder beschrijft de dienstverlening