Haal meer uit de BBC

De verplichting die de Vlaamse overheid oplegde aan alle gemeentebesturen om vanaf 2014 in te stappen in de beleids- en beheercyclus vermeldde duidelijk dát het moest, maar niet hoe je deze principes moest integreren in een lokaal bestuur. Gemeenten en OCMW’s keken naar de resultaten van pilootbesturen, schakelden consultancyfirma’s in of gingen zelf aan de slag.

Haal meer uit de BBC

Alle gemeenten, OCMW’s en AGB’s hebben kunnen proeven van de mogelijkheden die de BBC biedt. VVSG organiseerde vorig jaar al een evaluatie en ook de Vlaamse overheid kondigde al een reeks wijzigingen aan. Nu de legislatuur de laatste rechte lijn ingaat, wordt het ook voor gemeenten en OCMW’s interessant om de balans op te maken en de organisatie klaar te stomen voor de periode na 2019.

Afstemming tussen organisatie en ICT: theorie en praktijk

Een optimale afstemming tussen organisatie en ICT is tegenwoordig het codewoord voor succes op het vlak van digitalisering en automatisering in vele lokale besturen. Deze afstemming wordt dan vaak gezien als een proces van interactie tussen het management en de ICT-verantwoordelijke waarbij de visie en de strategie die de ICT-medewerker heeft, goed is afgestemd op de organisatiestrategie. Zo biedt ICT ondersteuning waar nodig voor de organisatie en evolueert de organisatie in de gewenste richting.

Organisatieontwikkeling - Sleutelen aan uw efficiëntie

Audit Vlaanderen en de I-monitor legden in 2016 nogmaals de vinger op de zere wonde. De meeste lokale besturen maken zelden werk van degelijk projecmanagement en hebben weinig tot geen aandacht voor hun processen. Er wordt te veel vanuit het buikgevoel gewerkt. Daar is op zich niets mis mee maar de kans op grote efficiëntieverliezen is erg hoog. C-smart surft niet mee op de zoveelste managementshype maar biedt eenvoudige oplossingen. Met een beetje gezond verstand kan u vaak uw dienstverlening beter maken en de efficiëntie verhogen.

Waarom procesoptimalisering nog niet is achterhaald

Processen en procesoptimalisering zijn gekende woorden bij lokale besturen. Vele gemeenten en OCMW’s hebben in het verleden hun processen al geheel of gedeeltelijk in kaart gebracht, maar ondervonden hier geen proportionele voordelen van in vergelijking met de tijd en energie die in dergelijke oefeningen gestoken werd. Vele besturen zijn dan ook afgestapt van het idee van procestekeningen en procesoptimaliseringen als oplossing voor het tekort aan efficiëntie in de organisatie.

Opleiding projectmatig werken

Een ontdekkingstocht naar de basisprincipes van projectmatig werken

Projectmatig werken vindt ook binnen lokale besturen steeds meer ingang. Talrijke initiatieven worden opgestart in de lokale besturen. Denk maar aan de integratie van gemeente en OCMW, de implementatie van een postregistratiesysteem, het invoeren van een onthaalbeleid voor medewerkers, de organisatie van een nieuwe cultureel festival, de inrichting van een nieuw park, enz.