Informatiebeheer: meer dan enkel inventariseren

Lokale besturen zijn een goudmijn aan informatie. Ze verzamelen informatie, verwerken deze en verstrekken het aan burgers, bedrijven en verenigingen. Hierdoor zitten lokale besturen op een berg informatie waar je al snel de weg in kwijtraakt. Veelal is er ooit een oefening geweest om de informatie die er is in kaart te brengen of te structuren, maar dit staat dan vaak in schril contrast met de werkelijke situatie door de steeds veranderende omgeving waarin de besturen opereren.

Scan informatiebeheer

Informatiebeheer van op de werkvloer tot het beleid bij lokale besturen

De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde efficiëntiewinst voor lokale besturen Het beheer van de (elektronische) gegevens is een van de struikelblokken voor gemeente- en OCMW-besturen.