Welke factoren ondersteunen het succes van samenwerking gemeente-OCMW?

Het evoluerende wettelijke kader (decreet lokaal-sociaal beleid, Vlaamse beleidsplannen inzake integratie OCMW en gemeente) en de intrinsieke motivatie om samen te werken zorgt ervoor dat de gemeente en het OCMW elkaar steeds vaker vinden in projecten rond dienstverlening en digitalisering. Bekende voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke e-loketten, websites en softwaretoepassingen en een geïntegreerd algemeen onthaal en samengevoegde ondersteunende diensten zoals ICT, financiën en personeel.

Labels

Scan samenwerking

Begeleiding van lokale besturen bij het opzetten of verdiepen van ICT-samenwerking tussen gemeente en OCMW

De nieuwe Vlaamse regering streeft naar de integratie van de OCMW’s in het gemeentebestuur. Voor ICT werken veel besturen nu al samen. Het lijkt ook heel simpel: gemeentebestuur en OCMW spreken af om vanaf morgen samen ICT-materiaal aan te kopen, de servers te delen en als het even kan een dataverbinding tussen de verschillende locaties te leggen.