C-smart versterkt digitale maturiteit bij negen besturen

De I-monitor bracht vorig jaar de digitale maturiteit van lokale besturen in kaart. Het rapport geeft een individuele score per bestuur. Het onderzoek was het eerste deel van het start-to-shareproject dat VVSG in samenwerking met verschillende partners waaronder C-smart realiseert. Het tweede deel voorziet in de ondersteuning van een 30-tal besturen die slecht scoorden in de I-monitor. C-smart staat in voor de begeleiding van negen besturen.

Labels

Studiedag 'starten met de omgevingsvergunning' op 13 maart

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Dit uitstel geeft je drie maanden extra tijd om jouw organisatie klaar te maken voor omgevingsvergunning. En die tijd heb je nodig. De invoering houdt immers meer in dan de aankoop van een nieuw softwarepakket. De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu moeten nauw gaan samenwerken. Aanvragen en vergunningen worden digitaal ingediend en verwerkt.

Labels

Maatwerk

Maatwerk blijft een belangrijke pijler binnen het aanbod van C-smart. Hoewel elk lokaal bestuur wakker ligt van thema's als dienstverlening, efficiëntie en samenwerking, kan de aanpak van deze problemen sterk verschillen van bestuur tot bestuur. Ambities kunnen anders zijn, de focus kan op andere vlakken liggen, ... . Elk bestuur is anders en indien ons standaardaanbod niet aansluit op de ambities van het bestuur, bekijken we samen met het bestuur welke ondersteuningsmogelijkheden er nog zijn.

Wat betekent de I-monitor voor mijn bestuur?

C-smart ontwikkelde het voorbije jaar samen met onder andere de Vlaamse overheid en VVSG de I-monitor. Dit instrument brengt de maturiteit van lokale besturen op vlak van informatiebeheer en ICT in kaart. Het eindrapport met daarin ook de individuele beoordeling van uw bestuur werd eind augustus gepubliceerd. Het rapport bevestigt enerzijds een aantal gekende problemen inzake informatiebeheer en informatieveiligheid maar wijst ook op een aantal nieuwe zaken zoals de eerder beperkte uitbouw van e-dienstverlening bij lokale besturen.