Opdrachtencentrale zaalreservaties

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE VERVANGING VAN DE CIPAL RESERVATIESYSTEMEN CHIRON EN ITHACA

 

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CIPAL-P01734-F02" treedt Cipal dv op als opdrachtencentrale voor de levering van zaalreservatiesystemen als vervanger van de Cipal-reservatiesystemen Chiron en Ithaca.