Opdrachtencentrale zaalreservaties

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE VERVANGING VAN DE CIPAL RESERVATIESYSTEMEN CHIRON EN ITHACA

 

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CIPAL-P01734-F02" treedt Cipal dv op als opdrachtencentrale voor de levering van zaalreservatiesystemen als vervanger van de Cipal-reservatiesystemen Chiron en Ithaca.

Als resultaat van de offertevraag die op 26 oktober 2015 via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd wordt de firma e2e NV voor 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning door de raad van bestuur van Cipal dv op 11 december 2015, de leverancier van zaal- en materiaalreservatiesystemen. Deze systemen zijn bruikbaar voor besturen (incl. culturele centra, sportdiensten, e.d.) die zalen, infrastructuur en apparatuur allerhande ter beschikking stellen of verhuren.

 

Doelgroep

  • De leden (vennoten) van Cipal dv, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten
  • Alle andere Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten
  • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten


Zelfs indien u voordien niet beschikte over de Cipal zaal- en materiaalreservatiesystemen Chiron en Ithaca, kan u voor de vervanging van uw bestaand - of aanschaf van een nieuw - reservatiesysteem beroep doen op deze opdrachtencentrale.

 

Aankoopprocedure

U hoeft zelf geen overheidsopdracht uit te schrijven als u gebruik maakt van de C-smart opdrachtencentrale. U verwijst in uw beslissing naar de overheidsopdracht "CIPAL-P01734-F02 - Raamovereenkomst voor de vervanging van de Cipal reservatiesystemen Chiron en Ithaca".

 

Besturen die van de voordelen en vrijblijvende opportuniteiten van de C-smart-opdrachtencentrale gebruik wensen te maken, kunnen rechtstreeks contact opnemen met e2e nv, Bruiloftstraat 127, 9050 Gentbrugge :

Contactpersonen:

Michaël Geens - michael.geens@e2e.be

tel. 09 267 64 70

 

De samenwerking met e2e nv is niet-exclusief. Alle andere afnemers kunnen in de opdrachtencentrale ook licenties en gebruiksrechten via andere kanalen blijven aankopen.

In het bestek zijn alle modaliteiten beschreven.

 

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief - en voor inzage in het bestek en de dossierstukken - kan u contact opnemen met Koen GOOR bij C-smart (aankoopcentrale@c-smart.be – 014 576 405).

 

Modeldocumenten

Modelbeslissing tot aansluiting bij de opdrachtencentrale Cipal inzake aankoop zaalreservatiesysteem