Herbekijk hier onze C-smart webinars 'Burgerparticipatie'

Webinar burgerpanels

Hoe breng je de noden en wensen van je bevolking in kaart? 

Met een burgerpanel onderzoek je in de diepte de noden en wensen van de bevolking. Hoe kan je het gemeenschapsleven in deze corona tijden best vorm blijven geven? Hoe is de huidige mentale toestand van jouw inwoners? Bestaat er een behoefte om het lokaal vrijetijdsaanbod te digitaliseren? Wat is de huidige tijdsinvulling per doelgroep én hoe zouden deze mensen het anders willen?   

We bespraken tijdens deze webinar hoe je op wetenschappelijke manier én op korte termijn een panel kan samenstellen om deze en andere vragen te beantwoorden. We overliepen diverse kwantitatieve en kwalitatieve methodes met een focus op online methodes. Aan de hand van een case maakten we het tastbaar.

Na de inleiding door C-smart gaf Indiville cvba duiding bij hun plan van aanpak én vertelde Jo over een concrete case. Indiville cvba werd na een openbare procedure geselecteerd als leverancier binnen de raamovereenkomst burgerparticipatie

Webinar online participatieplatform

Hoe blijf je burgers, in tijden van corona en daarna, betrekken bij je stad of gemeente?

Door de quarantaine maatregelen zijn burgers aangewezen op hun eigen straat, buurt(park), stad of gemeente. Mensen doen hun dagelijkse wandeling in de eigen buurt, of hulpbehoevenden zijn aangewezen op vrijwilligers uit hun directe omgeving. Vaak betekent dit een ontdekking of herontdekking van de eigen stad of gemeente. Tegelijkertijd zien we een versnelling in de digitale transformatie van onze samenleving. Tijdens het webinar onderzochten we hoe we beide tendensen kunnen capteren met een digitaal participatieplatform.   

We bekeken de mogelijkheden van zo’n participatieplatform en gingen dieper in op een module ‘voorstellen van burgers’. Met deze module is het mogelijk om zonder grote investeringen toch je bewoners op permanente basis te betrekken. Deze module werd tastbaar gemaakt in een concrete case.

Na een inleiding door C-smart gaf Aline van Citizenlab duiding bij de concrete case. Citizenlab nv werd na een openbare procedure geselecteerd als leverancier binnen de raamovereenkomst burgerparticipatie.

Aankoopcentrale Burgerparticipatie

Wenst u meer informatie over deze aankoopcentrale rond burgerparticipatie of neemt u graag contact op met onze medewerkers? 

U vindt er hier alles over! 

Of plan een digitaal 1-to-1 gesprek met Dieter in om hem rechtstreeks jouw prangende vraag rond burgerparticipatie te stelen.