Ontdek de Corona Impact Monitor Lokale Besturen

Recent lanceerden Indiville, Bpact en UHasselt de “Corona Impact Monitor Lokale Besturen”. Hiermee wordt er aan steden en gemeenten een onderzoeksmonitor aangeboden die een duidelijk beeld geeft van de impact van corona en de corona-maatregelen op het dagelijkse leven van hun inwoners en het socio-economisch weefsel. 

De monitor bevraagt op een wetenschappelijke manier per stad/gemeente de inwoners over meer dan 10 beleidsthema’s en 100 indicatoren. De resultaten vormen een sterke basis om beleidsplannen af te stemmen op de actuele noden en met zicht op de komende beleidsjaren. Als deelnemende gemeente wordt u ook uitgenodigd op de Kennisdag op 18 november. Hier krijgt u persoonlijke feedback over uw resultaten en verwerft extra inzichten via experten en sprekers, waarmee u concreet aan de slag kan gaan.

 

Interesse gewekt? 

Dankzij onze aankoopcentrale Burgerparticipatie waarbij Indiville als leverancier werd geselecteerd kan u als gemeentebestuur snel met de Corona Impact Monitor Lokale Besturen aan de slag. 

ambtenaar2x

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Een openbaar bestuur kan vrijblijvend inschrijven op een aankoopcentrale door middel van een eenvoudige raadsbeslissing

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan er een informatiebundel ter beschikking gesteld worden aan de raadsleden. Deze bundel bevat:

  • De Europese aanbesteding van C-Smart
  • De offerte
  • De beslissing van de Raad van Bestuur

Elk bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend in te scannen en te mailen naar: aankoopcentrale@c-smart.be

Zodra de raad de beslissing tot inschrijving in de aankoopcentrale heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen op de aankoopcentrale burgerparticipatie. 

 

Meer informatie? 

Ontdek alles over het initiatief van Indiville, Bpact en UHasselt via de webpagina: https://debetrokkenpartij.be/blog/corona-impact-monitor/.