Algemene Vergadering 10 december 2020

 

De Algemene Vergadering van Cipal dv vindt plaats op donderdag 10 december 2020 vanaf 16 uur en zal wederom op volledig digitale wijze worden georganiseerd via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit communicatiemiddel maakt het mogelijk, zoals vorige editie, voor de vertegenwoordigers om in eigen persoon digitaal vanop afstand deel te nemen aan de Vergadering, te stemmen en schriftelijk, online vragen te stellen tijdens de Vergadering. 

Aansluitend aan de Algemene Vergadering zal Aline Muylaert, medeoprichtster van CitizenLab, een keynote speech geven over hoe technologie een nieuwe dimensie aan democratie en beleidsvoering kan geven. 

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op 10 december!

U kan via onderstaande livestream de Algemene Vergadering meevolgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBvK8NAF5GU 

Documenten van de Algemene Vergadering van 10 december 2020: 

Zit u nog met bijkomende vragen ? Contacteer dan Dirk Celis via infoavdv@cipal.be of 014 57 64 31