Algemene Vergadering 16 december 2021

 

De Algemene Vergadering van Cipal dv vindt plaats op donderdag 16 december 2021 vanaf 16 uur en zal wederom op volledig digitale wijze worden georganiseerd via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Dit communicatiemiddel maakt het mogelijk, zoals vorige editie, voor de vertegenwoordigers om in eigen persoon digitaal vanop afstand deel te nemen aan de Vergadering, te stemmen en schriftelijk, online vragen te stellen tijdens de Vergadering. 

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op 16 december!

 

De 2 winnaars van de ontbijtmanden:

- OCMW Schelle

- PIDPA

 

De overige documenten van de Algemene Vergadering vindt u hier : 

 

Zit u nog met bijkomende vragen ? Contacteer dan Dirk Celis via infoavdv@cipal.be of bel 014 57 64 31 

Momenteel zijn de inschrijvingen voor de Algemene Vergadering afgesloten, mocht u zich last minute toch nog willen inschrijven, gelieve u dan te melden via maarten.nicolai@c-smart.be