delicatecccoley christine catalano

Samen tegen Corona

De corona crisis houdt ons al een tijdje in zijn greep en zorgt bij heel wat mensen voor onzekerheid en vragen. Ook bij C-smart volgen we de algemene situatie op rond het nieuwe coronavirus en de specifieke implicaties voor onze werking. 

Wij namen dan ook volgende maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te vermijden: 

  • Alle medewerkers proberen zoveel als mogelijk van thuis uit te werken.
  • Verplaatsingen naar kantoor worden vermeden
  • Niet-kritische overlegmomenten (tot minstens 3 april) bij klanten die niet via Skype of andere digitale weg kunnen plaatsvinden dienen uitgesteld te worden. Dit gebeurt uiteraard steeds in overleg met de consultant en de klant zelf.
  • Indien er toch dringende externe overlegmomenten dienen te gebeuren, vragen we om de algemene antivirusrichtlijnen te respecteren (géén handen geven, afstand houden, vergaderruimte voldoende verluchten etc,...)

Voor bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren via informatieveiligheid@c-smart.be.

Met dank voor alle begrip en vooral uw medewerking.

Hou het gezond! 


Het C-smartteam.