Privacyverklaring

Veilige dienstverlening 

C-smart ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. We staan voor een slimme kijk op digitalisering in lokale besturen. Wij ondersteunen lokale besturen om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van de werking te verhogen door in te zetten op dienstverlening, informatiebeheer & informatieveiligheid, samenwerking en organisatieontwikkeling. Dit doen we door in te zetten op een mix van beleidsondersteuning, kennisdeling tussen de vennoten en het aanbieden van aankoopcentrales.

C-smart engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Wij hebben uw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met u uit te voeren. In de meeste gevallen bent u verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. Indien gewenst, kan u steeds uw toestemming intrekken.

Hergebruik

We kunnen uw contactgegevens gebruiken voor onze verwerkingsactiviteiten. We hergebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

De computer zegt “nee”

C-smart maakt geen gebruik van automatische beslissingen via IT-systemen om diensten al dan niet aan u te leveren.

Informatie binnen Europa

We bewaren uw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we uw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden uw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

U blijft baas

U blijft baas over uw gegevens. U kan altijd opvragen wat we van u bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als uw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we u daar steeds van op de hoogte stellen.

Als u vragen of klachten heeft, kan u terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de Vlaamse Toezichtscommissie.

Meer weten?

Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je hier.

 

Contactgegevens:

Cipal dv (C-smart)

Cipalstraat 3 | B2440 Geel

privacy@c-smart.be

 

Toezichthoudende autoriteit:

Vlaamse toezichtscommissie : overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie

Gegevensbeschermingsautoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/