Smart Cities

De burger is vandaag mondig en digitaal. Bedrijven ontdekken nieuwe markten en ontwikkelen meer en meer dienstverlenende producten online, denk maar aan online autodelen, online shoppen, …  Dit stelt het lokaal bestuur voor de uitdaging om de verbondenheid tussen politiek, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de burger te versterken. Een doelstelling waarin technologie ondersteunend werkt en het verschil maakt. De interactie met burgers en bedrijven wordt versterkt. Het leven van uw burgers wordt makkelijker en eenvoudiger. Kortom de burger leeft, woont, werkt en ontspant in een omgeving waar hij gelukkig is.

Dit thema, dat alle geledingen van onze maatschappij zal raken, is net daarom een belangrijk thema voor lokale politici. Lokale beleidsmakers dienen bijgevolg technologie als speerpuntthema vooruit te schuiven. Maar hoe begint u hieraan? Er is een wildgroei van allerlei initiatieven en oplossingen voor smart cities. Zeker voor beleidsmakers uit kleinere gemeenten is het niet evident om de juiste keuzes te maken.  

C-smart begeleidt lokale besturen hierbij. We zoeken naar samenwerkingen met andere lokale besturen en eventuele partners om grensoverschrijdende uitdagingen aan te pakken én we nemen dankzij het concrete aanbod van onze aankoopcentrales heel wat keuzestress weg. Leer meer over onze raamovereenkomst Smart City Cloud Platform op deze informatiepagina. 

Bent u ook benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Leer meer over onze aankoopcentrale Smart City Cloudplatform