'What's Up?@2019' - Slim besturen voor gelukkige burgers

What's Up?

 

What’sUp? Wat gebeurt er? Wat zijn de trends? Welke veranderingen en uitdagingen dienen zich aan? Wat denken experten en ervaringsdeskundigen? Wat verwachten uw burgers en ondernemers?

We brengen meningen en ideeën bijeen om in een ontspannen kader van mekaar te leren. Wij bieden u gedurende een volledige week graag een bad vol inspiratie. In deze boeiende editie staat het actuele thema van “geluk” voorop als de ultieme finaliteit van slim besturen in uw gemeente of stad.

3 juni 
kick-off

C-smart nodigt dan alle beleidsmakers en overheidsmanagers graag uit om samen na te denken over de ultieme doelstelling van een eigentijds slim bestuur. Samen onderzoeken we de dragers van gelukkig zijn en van gelukkig functioneren in de Vlaamse stad of gemeente van morgen. We denken na over de schaal waarop ons beleid idealiter dient te worden ingericht om die finaliteit efficiënt…

Subsidie digitale omgevingsvergunning voor lokale besturen en provincies

De Vlaamse Regering heeft beslist om een bijkomende subsidie van 4.500 euro toe te kennen om de lokale besturen en provincies te ondersteunen bij de verdere aanpassingen in het kader van de volledig digitale behandeling van de omgevingsvergunning. In 2016 werd al een eenmalige subsidie toegekend om de lokale besturen hierbij te ondersteunen.

Deze omwenteling in de communicatie met de burger, bedrijven en tussen besturen onderling vergde al heel wat inspanningen en investeringen, maar is nog niet afgelopen. Bovendien blijkt de impact op de toepassingen van de lokale besturen ook ingrijpender dan oorspronkelijk verwacht. 

In 2019 zal aan de burger bovendien de mogelijkheid geboden worden om de inhoud van een project digitaal bij te sturen in functie van adviezen en bezwaren. Het moet ook technisch mogelijk worden om de burger een transparante digitale beslissing te bezorgen, zowel in het belang van de burger als van de overheid zelf. Ook dit vergt aanpassingen aan de digitale toepassingen en bijkomende investeringen. 

De nieuwe subsidie zal in het voorjaar van 2019 uitbetaald worden. Meer informatie volgt later op de…

digitale omgevingsvergunning