Studiedag 'starten met de omgevingsvergunning' op 13 maart

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Dit uitstel geeft je drie maanden extra tijd om jouw organisatie klaar te maken voor omgevingsvergunning. En die tijd heb je nodig. De invoering houdt immers meer in dan de aankoop van een nieuw softwarepakket. De diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu moeten nauw gaan samenwerken. Aanvragen en vergunningen worden digitaal ingediend en verwerkt. Dat vraagt aanpassingen aan de organisatiestructuur en de bestaande processen. Bovendien duiken er ook nieuwe noden op rond ondersteunende software en hardware.
 
Maar je hoeft deze keuzes niet alleen te maken. C-smart lanceerde enkele weken geleden samen met VVSG en Politeia het doeboek ‘starten met de omgevingsvergunning’. Het doeboek vormt een praktische handleiding waarmee je jouw gemeente optimaal voorbereidt op de omgevingsvergunning.
 
Deze studiedag sluit hier naadloos bij aan. Ruimte Vlaanderen en VVSG geven hun visie op de omgevingsvergunning en op de manier waarop gemeenten hier mee…

Starten met de omgevingsvergunning

De Vlaamse regering bevestigde op 20 januari dat de omgevingsvergunning op 23 februari in werking treedt. Gemeenten kunnen de invoering uitstellen tot uiterlijk 1 juni. Omdat de software voor de dossierbehandeling nog niet op punt staat, raden we gemeenten aan om dit uitstel aan te vragen.

Waarom zou u uitstel vragen? En hoe doet u dat?

De Vlaamse regering kiest niet voor een algemeen uitstel, maar legt de bal in het kamp van de gemeenten. Als u geen uitstel vraagt, start u op 23 februari met de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning. U zal tijdens deze eerste periode geen beroep kunnen doen op het dossierbehandelingssysteem. De softwareleveranciers hebben immers aangegeven dat de toepassingen niet klaar zijn tegen 23 februari. Het Omgevingsloket zelf is dan weer niet geschikt om efficiënt dossiers op te volgen.

Het college van burgemeester en schepenen kan uitstel aanvragen door een aangetekende brief te sturen naar de minister. Die brief moet uiterlijk op 14 februari vertrekken zodat de toelating voor 23 februari gegeven kan worden. De VVSG heeft hiervoor een modelbrief opgemaakt.

doeboek omgevingsvergunning