Lancering nieuwjaarsenquête Smart Cities

Duurzaam en Slim zijn de nieuwe modewoorden. Lokale besturen worden meegenomen op deze nieuwe golf. 

Cipal-vennoten vragen geregeld advies naar wat er op hen afkomt. Er leven veel vragen. Wanneer moeten lokale besturen mee stappen in het smart city verhaal? Wat gaat dat kosten? Welke gevolgen heeft dat voor het personeelsbestand? En nog belangrijker welke toegevoegde waarde is er voor onze inwoners en de leefomgeving? 

Zijn het alleen de steden die er voordelen inzien? Of geloven ook de zogenaamde kleinere gemeenten in deze nieuwe ontwikkelingen? Veel vragen, zonder duidelijke antwoorden. C-smart lanceert daarom een nieuwjaarsenquête. We gaan op zoek naar wat er leeft en wat de ambities zijn bij de lokale besturen (gemeenten en OCMW's).

Onze ambitie is om besturen bij te staan in het intelligent aanpakken van interne organisatorische en extern maatschappelijke uitdagingen en dit met behulp van de nieuwste technologieën en vooruitstrevende dienstverleningsconcepten. 

De resultaten van de enquête zullen richtinggevend zijn in het uitbouwen van ons aanbod voor onze vennoten. Bovendien zoeken we besturen die met ons samen willen werken om smart city initiatieven op maat van hun lokale situatie op te…

Starten met de omgevingsvergunning

De deadline voor het invoeren van de omgevingsvergunning nadert snel. Als je goed voorbereid aan de start wil verschijnen op 23 februari 2017, heb je al snel tien weken voorbereidingstijd nodig. Deze verandering heeft immers meer impact op jouw gemeente dan het samengooien van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning.

Burgers kunnen hun dossier voortaan digitaal aanleveren, diensten moeten meer gaan samenwerken en beleidsmakers moeten leren beslissen op basis van digitale informatie. Dit zorgt voor een aantal stevige uitdagingen op vlak van dienstverlening, beschikbare soft- en hardware en interne processen.

C-smart kan je gemeente hierbij ondersteunen. We ontwikkelden een projectplan dat aangepast kan worden op maat van jouw noden en keuzes zodat je meteen op de goede weg zit. Als je voldoende tijd en expertise beschikbaar hebt om de implementatie te realiseren, maar je nog niet goed weet waar te beginnen, kan je kiezen voor een mini-begeleiding van één dag. Tijdens een workshop maken we samen met de betrokken diensten een projectplan op dat je zelf kan uitvoeren.

Je kan natuurlijk ook kiezen…

doeboek omgevingsvergunning