Hoe slim wordt uw gemeente na de verkiezingen?

C-SMART boekje.jpg   Met de verkiezingen in aantocht, is het belangrijk dat lokale beleidsvoerders ook aandacht hebben voor de rol die informatietechnologie kan spelen binnen de gemeente. Meer en meer steden en gemeenten willen immers ‘Smart’ of ‘Slim’ zijn. 

Vandaar dat we een handig boekje hebben samengesteld met de veelzeggende titel ‘Hoe slim wordt uw gemeente na de verkiezingen?’. Dé uitdaging voor 2019-2025 is immers om een beleidsprogramma te maken dat de verbondenheid tussen politiek en ...burger versterkt. En technologie kan daarbij ondersteunend werken. Informatietechnologie is het puur logistieke domein ontgroeid en kan wel degelijk het verschil maken hoe een stad of gemeente zich positioneert naar de toekomst toe. 

Daarom willen we met dit boekje een aantal ideeën aanreiken die vertaald kunnen worden naar het lokale beleidsplan, zodat informatietechnologie een vast onderdeel wordt van de beleidsdoelstellingen. 

Het boekje wordt standaard verdeeld naar al onze vennoten, maar kan u ook…

Welke factoren ondersteunen het succes van samenwerking gemeente-OCMW?

Het evoluerende wettelijke kader (decreet lokaal-sociaal beleid, Vlaamse beleidsplannen inzake integratie OCMW en gemeente) en de intrinsieke motivatie om samen te werken zorgt ervoor dat de gemeente en het OCMW elkaar steeds vaker vinden in projecten rond dienstverlening en digitalisering. Bekende voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke e-loketten, websites en softwaretoepassingen en een geïntegreerd algemeen onthaal en samengevoegde ondersteunende diensten zoals ICT, financiën en personeel. Sommige besturen fuseren zelfs de organogrammen en de managementteams zodat de samenwerking structureel ingebed wordt in de ééngemaakte organisatie en we zelfs van een integratie kunnen spreken. 

Hoewel al deze initiatieven heel wat voordelen kunnen bieden op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid en slagkracht (meer personeel betekent meer continuïteit), is een samenwerkingstraject geen eenvoudig project. Er zijn veel variabelen in het spel die de samenwerking kunnen laten slagen, maar ook kunnen belemmeren. De vijf belangrijkste zijn: 

1. Draagvlak: is er voldoende draagvlak op politiek en ambtelijk niveau voor de schaal van samenwerking die je ambieert? 

2. Historiek: is er al veel samengewerkt tussen…

Samenwerking gemeente en OCMW