Gezocht: consultants informatieveiligheid en IT-beleid

Wij zijn op zoek naar mensen om ons team te komen versterken. Wij begeleiden nu al meer dan 60 lokale  besturen bij hun informatieveiligheidsbeleid. Dat aantal groeit snel door de invoering van de GDPR. Daarom breiden wij ons team uit met nieuwe consultants. Naast de opdracht inzake informatieveiligheid kan je ook een rol krijgen in onze activiteiten inzake beleidsondersteuning bij het IT-beleid van onze vennoten. 

We zoeken enthousiaste mensen met interesse voor lokale besturen, digitalisering en gegevensbescherming. Je krijgt een interne opleiding tot DPO/informatieveiligheidsconsulent  om dan verschillende besturen te begeleiden. We zoeken mensen met een grote zelfstandigheid die het volledige beheer van hun projecten kunnen dragen. 

Meer informatie vind je in het vacaturebericht.

Welke factoren ondersteunen het succes van samenwerking gemeente-OCMW?

Het evoluerende wettelijke kader (decreet lokaal-sociaal beleid, Vlaamse beleidsplannen inzake integratie OCMW en gemeente) en de intrinsieke motivatie om samen te werken zorgt ervoor dat de gemeente en het OCMW elkaar steeds vaker vinden in projecten rond dienstverlening en digitalisering. Bekende voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke e-loketten, websites en softwaretoepassingen en een geïntegreerd algemeen onthaal en samengevoegde ondersteunende diensten zoals ICT, financiën en personeel. Sommige besturen fuseren zelfs de organogrammen en de managementteams zodat de samenwerking structureel ingebed wordt in de ééngemaakte organisatie en we zelfs van een integratie kunnen spreken. 

Hoewel al deze initiatieven heel wat voordelen kunnen bieden op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid en slagkracht (meer personeel betekent meer continuïteit), is een samenwerkingstraject geen eenvoudig project. Er zijn veel variabelen in het spel die de samenwerking kunnen laten slagen, maar ook kunnen belemmeren. De vijf belangrijkste zijn: 

1. Draagvlak: is er voldoende draagvlak op politiek en ambtelijk niveau voor de schaal van samenwerking die je ambieert? 

2. Historiek: is er al veel samengewerkt tussen…

Samenwerking gemeente en OCMW