Subsidie digitale omgevingsvergunning voor lokale besturen en provincies

De Vlaamse Regering heeft beslist om een bijkomende subsidie van 4.500 euro toe te kennen om de lokale besturen en provincies te ondersteunen bij de verdere aanpassingen in het kader van de volledig digitale behandeling van de omgevingsvergunning. In 2016 werd al een eenmalige subsidie toegekend om de lokale besturen hierbij te ondersteunen.

Deze omwenteling in de communicatie met de burger, bedrijven en tussen besturen onderling vergde al heel wat inspanningen en investeringen, maar is nog niet afgelopen. Bovendien blijkt de impact op de toepassingen van de lokale besturen ook ingrijpender dan oorspronkelijk verwacht. 

In 2019 zal aan de burger bovendien de mogelijkheid geboden worden om de inhoud van een project digitaal bij te sturen in functie van adviezen en bezwaren. Het moet ook technisch mogelijk worden om de burger een transparante digitale beslissing te bezorgen, zowel in het belang van de burger als van de overheid zelf. Ook dit vergt aanpassingen aan de digitale toepassingen en bijkomende investeringen. 

De nieuwe subsidie zal in het voorjaar van 2019 uitbetaald worden. Meer informatie volgt later op de…

digitale omgevingsvergunning

Gezocht: consultants informatieveiligheid en IT-beleid

Wij zijn op zoek naar mensen om ons team te komen versterken. Wij begeleiden nu al meer dan 60 lokale  besturen bij hun informatieveiligheidsbeleid. Dat aantal groeit snel door de invoering van de GDPR. Daarom breiden wij ons team uit met nieuwe consultants. Naast de opdracht inzake informatieveiligheid kan je ook een rol krijgen in onze activiteiten inzake beleidsondersteuning bij het IT-beleid van onze vennoten. 

We zoeken enthousiaste mensen met interesse voor lokale besturen, digitalisering en gegevensbescherming. Je krijgt een interne opleiding tot DPO/informatieveiligheidsconsulent  om dan verschillende besturen te begeleiden. We zoeken mensen met een grote zelfstandigheid die het volledige beheer van hun projecten kunnen dragen. 

Meer informatie vind je in het vacaturebericht.