Welke factoren ondersteunen het succes van samenwerking gemeente-OCMW?

Het evoluerende wettelijke kader (decreet lokaal-sociaal beleid, Vlaamse beleidsplannen inzake integratie OCMW en gemeente) en de intrinsieke motivatie om samen te werken zorgt ervoor dat de gemeente en het OCMW elkaar steeds vaker vinden in projecten rond dienstverlening en digitalisering. Bekende voorbeelden hiervan zijn gemeenschappelijke e-loketten, websites en softwaretoepassingen en een geïntegreerd algemeen onthaal en samengevoegde ondersteunende diensten zoals ICT, financiën en personeel. Sommige besturen fuseren zelfs de organogrammen en de managementteams zodat de samenwerking structureel ingebed wordt in de ééngemaakte organisatie en we zelfs van een integratie kunnen spreken. 

Hoewel al deze initiatieven heel wat voordelen kunnen bieden op het vlak van efficiëntie, klantgerichtheid en slagkracht (meer personeel betekent meer continuïteit), is een samenwerkingstraject geen eenvoudig project. Er zijn veel variabelen in het spel die de samenwerking kunnen laten slagen, maar ook kunnen belemmeren. De vijf belangrijkste zijn: 

1. Draagvlak: is er voldoende draagvlak op politiek en ambtelijk niveau voor de schaal van samenwerking die je ambieert? 

2. Historiek: is er al veel samengewerkt tussen…

Samenwerking gemeente en OCMW

Lancering enquête Smart Cities

Duurzaam en Slim zijn de nieuwe modewoorden. Lokale besturen worden meegenomen op deze nieuwe golf. 

Cipal-vennoten vragen geregeld advies naar wat er op hen afkomt. Er leven veel vragen. Wanneer moeten lokale besturen mee stappen in het smart city verhaal? Wat gaat dat kosten? Welke gevolgen heeft dat voor het personeelsbestand? En nog belangrijker welke toegevoegde waarde is er voor onze inwoners en de leefomgeving? 

Zijn het alleen de steden die er voordelen inzien? Of geloven ook de zogenaamde kleinere gemeenten in deze nieuwe ontwikkelingen? Veel vragen, zonder duidelijke antwoorden. C-smart lanceert daarom een nieuwjaarsenquête. We gaan op zoek naar wat er leeft en wat de ambities zijn bij de lokale besturen (gemeenten en OCMW's).

Onze ambitie is om besturen bij te staan in het intelligent aanpakken van interne organisatorische en extern maatschappelijke uitdagingen en dit met behulp van de nieuwste technologieën en vooruitstrevende dienstverleningsconcepten. 

De resultaten van de enquête zullen richtinggevend zijn in het uitbouwen van ons aanbod voor onze vennoten. Bovendien zoeken we besturen die met ons samen willen werken om smart city initiatieven op maat van hun lokale situatie op te…