Informatiebeheer - Wegwijs in de informatiechaos

Lokale besturen maken steeds meer de omslag naar een digitale werkomgeving. Vaak wordt gekozen voor ingrijpende en complexe oplossingen die achteraf nauwelijks gebruikt worden door de medewerkers. Gegevens worden dubbel bijgehouden in versnipperde lijsten en toepassingen. Of de uitwisseling tussen verschillende ICT-toepassingen is complex of onmogelijk en het digitale archief is het equivalent van een grote zolder volgestouwd met dozen ongesorteerd papier. Tegelijk vragen beleidsmakers, andere overheden of managementteams in het kader van BBC steeds vaker statusupdates van lopende projecten en doelstellingen. Het efficiënt beheren van informatie vormt voor de meeste besturen dan ook een grote uitdaging.