Wat betekent de I-monitor voor mijn bestuur?

C-smart ontwikkelde het voorbije jaar samen met onder andere de Vlaamse overheid en VVSG de I-monitor. Dit instrument brengt de maturiteit van lokale besturen op vlak van informatiebeheer en ICT in kaart. Het eindrapport met daarin ook de individuele beoordeling van uw bestuur werd eind augustus gepubliceerd. Het rapport bevestigt enerzijds een aantal gekende problemen inzake informatiebeheer en informatieveiligheid maar wijst ook op een aantal nieuwe zaken zoals de eerder beperkte uitbouw van e-dienstverlening bij lokale besturen.

Als vennoot kan u gratis beroep doen op onze consultants voor een persoonlijke bespreking van de I-monitor en uw score. Die bespreking bestaat minimaal uit een korte toelichting met een vertaling van de resultaten voor uw bestuur. Die toelichting kan zowel voor het college, de raad en/of het managementteam nuttig zijn. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om interactief deze resultaten te bespreken. Daarbij zoeken we naar de realiteit van uw bestuur achter de I-monitorscores. Een slechtere score op één van de thema’s kan vaak op verschillende manieren verklaard worden. Zo kan bijvoorbeeld een lage score op vlak van e-dienstverlening duiden op een concreet probleem in het ene bestuur en is dit bij een ander bestuur geen werkpunt omdat men daar bijvoorbeeld een bewuste keuze maakt voor andere dienstverleningskanalen. Na de bespreking bezorgen we u een kort verslag met aanbevelingen.