Samenwerking - Slim samenwerken biedt heel wat voordelen

Samenwerking is voor lokale besturen al lang een realiteit. Binnen de diverse beleidsdomeinen werken lokale besturen samen met een grote verscheidenheid aan partners, gaande van intercommunales, vzw’s, verenigingen tot bedrijven. Al deze samenwerkingsvormen worden gekenmerkt door een gemeenschappelijk doel met een win-win voor alle partijen.  

Gemeenten en OCMW’s werken ook meer en meer samen. Sommige besturen nemen de vlucht vooruit en werken bijna volledig als één organisatie. Aan het andere eind van het spectrum zien we lokale besturen waar het water nog erg diep is.  De meeste zitten hier ergens tussenin  en werken samen rond één of meerdere thema’s en met een wisselende intensiteit.

Inzetten op samenwerking heeft voordelen, maar zorgt er ook voor dat je als organisatie uit je comfortzone gehaald wordt. Nochtans zien we dat lokale besturen, die hun samenwerkingsakkoorden goed beheren, enorme stappen vooruit zetten op vlak van klantgerichtheid, efficiëntie en expertise.

Labels