Dienstverlening - Mondige burgers eisen kwaliteit en snelheid

Burgers verwachten steeds meer van lokale besturen. De voorbije jaren probeerden gemeenten en OCMW’s daar op in te spelen door nieuwe dienstverleningsconcepten in te voeren. Baliepleinen, mobiele loketten, digitale aflevering van documenten en werken op afspraak moeten de verwachtingen van burgers vervullen. "Een digitale overheid is de toekomst, maar sluiten we daarmee dan geen inwoners uit", hoor je besturen denken. Een duidelijke visie op een haalbaar dienstverleningsconcept is dan ook een must.

De moeizame verschuiving richting een klantgerichte dienstverlening

Een klantgerichte dienstverlening is een hot topic in ieder lokaal bestuur. Dienstverlening vormt immers de core business van de gemeenten en OCMW’s en vormt vaak ook een thema waarrond samengewerkt wordt. Gemeenten en OCMW’s stemmen openingsuren op elkaar af, richten samen een e-loket op, of zetten zelfs een gemeenschappelijk onthaal op. Wat ons opvalt in vele lokale besturen, is de sterke wil om naar de burger toe te groeien, om transparanter te zijn en de burger zo snel en efficiënt mogelijk te helpen.

Scan dienstverlening

Begeleiding van lokale besturen naar een meer klantgerichte dienstverlening

Lokale besturen maken al enige tijd werk van de kanteling naar een meer klantgerichte dienstverlening. En de vooropgestelde doelstellingen zijn vaak niet gering: