Algemene Vergadering 12 oktober 2023

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal graag uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 12 oktober 2023 om 16.00 uur

De Raad van Bestuur heeft beslist om deze Vergadering volledig op digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Enkel de leden van het bureau van de Vergadering zullen fysiek in het Technologiehuis aanwezig zijn.

Daarnaast zullen vragen van deelnemers, die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de Vergadering beantwoord worden.

Gelieve vóór 29 september 2023 uw aanwezigheid te bevestigen via onderstaand inschrijvingsformulier.

De Vergadering heeft de volgende agenda:

Zie hieronder voor de benodigde documenten :