Informatieveiligheid

110 besturen werken samen met C-smart aan veilige informatiestromen. Sinds de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht ging in 2018, krijgen burgers meer rechten rond het beheer van hun persoonsgegevens. Het vertrouwen van de burger in lokale besturen stijgt met de mate waarin een bestuur kan garanderen dat persoonsgegevens beschermd worden. Een datalek kan een serieuze impact hebben op het imago van een bestuur.   

We vertalen de moeilijke brok wetgeving, richtsnoeren, KSZ-normering en ISO27k in een helder kader. In de eerste plaats willen we dat onze lokale besturen begrijpen wat van hen verwacht wordt. Vervolgens gaan we projectmatig aan de slag. Elk topic wordt ontrafeld in concrete en realiseerbare acties. C-smart biedt documentatie en templates aan zodat het bestuur zelf geen tijd verliest met ontwikkeling en opzoekwerk. C-smart neemt zelf acties voor haar rekening, zodat de medewerkers niet overbevraagd worden. En C-smart levert deskundig advies zodat het bestuur wettelijk in orde is. We hanteren hierin een pragmatische stijl waarbij een goed evenwicht wordt gezocht tussen het soepel functioneren van de werking en de nodige beschermingsmaatregelen. 

Kan uw lokaal bestuur hierbij onze ondersteuning gebruiken?

Neem vrijblijvend contact met ons op