cyber security 910x510

Cyberveilige gemeentes

Lancering programma cyberveilige gemeentesInterne link

De Vlaamse overheid heeft recent beslist dat het ruim 2 miljoen euro zal investeren in de cyberveiligheid van lokale besturen. Het doel is om met deze ondersteuning de veiligheid van de ICT-systemen van de lokale besturen te verhogen, zodat vermeden wordt dat zij nu, tijdens deze crisistijd, slachtoffer worden van cybercriminelen.

Concreet wordt er in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Het Facilitair Bedrijf, en Audit Vlaanderen werk gemaakt van een programma cyberveilige gemeentes. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit twee componenten: de uitwerking van een actieplan cyberveiligheid onder coördinatie van de VVSG en een cofinancieringsbudget voor audits op het vlak van informatieveiligheid.

Wat betreft de tweede component kunnen lokale besturen vanaf deze week zich aanmelden voor:
  1. Een gratis aanbod traject hacken in lokale besturen - "Howest en VVSG slaan de handen in elkaar en bieden steden en gemeenten de kans om in het najaar ethisch hackers in te schakelen in het lokaal bestuur."
  2. Cofinancieringsaanbod voor het uitvoeren van een ICT-veiligheidsaudit in alle lokale besturen - "Audit Vlaanderen stelde een basisaudit samen die de meest prioritaire potentiële risico’s/kwetsbaarheden detecteert op het vlak van cyber- en informatieveiligheid."
Meer informatie kan u terugvinden op de websites van VVSG en Audit Vlaanderen.