Aankoopcentrale

Een overheidsopdracht uitschrijven is voor veel lokale besturen een zware last, omwille van de groeiende complexiteit en de enorme tijdsinvestering die ermee gepaard gaat.  Enerzijds moeten medewerkers zowel technisch als juridisch voldoende kennis opbouwen en onderhouden om de opdracht te kunnen uitvoeren. Anderzijds kent de hele aanbestedingsprocedure vaak een lange doorlooptijd, waardoor het lang wachten is op het gewenste resultaat.   

C-smart ontzorgt uw lokaal bestuur van de werklast en de tijd die een overheidsopdracht vereist. Wij vereenvoudigen de administratie, zowel voor onze lokale besturen als voor onszelf. De complexiteit lossen wij op door alle kennis en know-how te centraliseren. En, het is een open deur intrappen, maar door gebruik te maken van onze raamovereenkomsten kan u interessantere voorwaarden verkrijgen door de grotere aankoopvolumes die we samen realiseren.  

U kan onder volgende voorwaarden toetreden tot de raamovereenkomsten van C-smart: 

  • Toetreden is vrijblijvend, er is geen aankoopverplichting
  • De toetredingsbeslissing is een gemeenteraads- of collegebeslissing
  • U dient geen bijdrage of lidmaatschap te betalen

 

Ontdek hieronder onze huidige raamovereenkomsten:  

Wordt verwacht:

 

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons