Cipal DV

De dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal dv") is een intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig deel 3, titel 3 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Cipal dv telt heden 276 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones, welzijnsverenigingen en stadsregio's) die van haar diensten gebruikmaken.

De dienstverlenende vereniging Cipal legt zich niet langer zelf toe op het produceren en commercialiseren van software. De softwareproductie en de activiteiten die technisch van aard zijn werden de voorbije jaren ondergebracht in publiek-private partnerships. 

De dienstverlenende vereniging Cipal startte daarom met de uitbouw van een dienstenaanbod, gekend onder de merknaam "C-smart", dat beter aansluit bij de hedendaagse noden van de lokale besturen. Het accent van de dienstverlening ligt op het gezamenlijk aankopen van IT-oplossingen en -diensten, op het verzorgen en beheren van veilige informatiestromen en op het bundelen van krachten om de uitdagingen inzake 'smart cities' aan te pakken. Daarbij zorgt ons samenwerkingsverband voor een efficiëntere verbinding tussen de lokale overheden enerzijds en de privéaanbieders van voornoemde technologieën anderzijds.

 

burger2x

Samenstelling organen

De wijze van samenstelling van de organen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 15 leden, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de vennoten. Daarnaast wordt aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelgenomen door 1 lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks door de gemeenten aangeduid onder hun oppositieraadsleden.

In de algemene vergadering is elke vennoot vertegenwoordigd. De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Decreet Lokaal Bestuur en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één commissaris die wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Op de algemene vergadering van 23 juni 2022 werd het kantoor Callens, Pirenne, Theunissen & Co CV, met bedrijfsrevisor Philip Callens als vaste vertegenwoordiger, benoemd als commissaris voor de boekjaren 2022, 2022 en 2024.

kaart cipal aangepast

Onze vennoten

Steden en gemeenten, autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de publiekrechtelijke verenigingen ervan, intergemeentelijke verenigingen, politiezones en hulpverleningszones kunnen toetreden tot Cipal dv.

Hieronder vindt u het actuele overzicht van de deelnemers van Cipal dv:

Raad van bestuur

De wijze van samenstelling van de raad van bestuur gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 15 leden, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de vennoten. Daarnaast wordt aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelgenomen door 1 lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks door de gemeenten aangeduid onder hun oppositieraadsleden.

Overzichtslijsten besluiten van de Raad van Bestuur

raad van bestuur2x

De raad van bestuur is actueel als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Paul Verbeeck, burgemeester Nijlen

Ondervoorzitters

 • Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
 • Geypen Greet, schepen Mechelen

Leden

 • Eens Karolien, burgemeester Tessenderlo
 • Fourie Lore, schepen Landen
 • Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
 • Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
 • Moons Jan, burgemeester Heist-op-den-Berg
 • Nies Peter, schepen Kinrooi
 • Paredaens Koen, gemeenteraadslid Zoersel
 • Prévot Peter, gemeenteraadslid Diepenbeek
 • Stijnen Francis, schepen Turnhout
 • Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
 • Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
 • Vandromme Jeroen, burgemeester Houthulst

Lid met raadgevende stem

 • Jacques Sien, gemeenteraadslid Ledegem

Directeur-generaal wnd.

 • Celis Dirk
ambtenaar2x

Algemene vergadering

Onze Algemene Vergadering bestaat uit een vertegenwoordiging van elke Cipal-vennoot. Enkel steden en gemeenten, OCMW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones en politiezones kunnen vennoot worden van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Op basis van het aantal inwoners hebben deze vennoten een aantal aandelen, die op hun beurt recht geven op een aantal stemmen in de Algemene Vergadering.

Raadpleeg de lijst van de vennoten om te weten welk bestuur lid is van de dienstverlenende vereniging Cipal.

Men kan inzage krijgen in de besluiten die op de besluitenlijsten zijn vermeld. U kan hiervoor contact opnemen met Cipal dv per e-mail aan dirk.celis@cipal.be.

Op de 'Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht' van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt men alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Klokkenluidersregeling

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden.

Meer informatie kan u hier terugvinden.