Algemene Vergadering 20 juni 2024

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal graag uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 20 juni 2024 om 16.00 uur

De Raad van Bestuur heeft beslist om deze Vergadering op hybride wijze te laten plaatsvinden. De vertegenwoordigers hebben dus de keuze om via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel deel te nemen of fysiek naar het Technologiehuis te komen.

Daarnaast zullen vragen van deelnemers, die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de Vergadering beantwoord worden.

U kan zich hieronder inschrijven.

De Vergadering heeft de volgende agenda:

  1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
  2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023 met bestemming van het resultaat
  3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021
  4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2023
  5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2023
  6. Vervanging bestuurder
  7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Zie hieronder voor de benodigde documenten : 

U kan zich hieronder inschrijven.