Overzichtslijsten besluiten Algemene Vergadering

Hieronder vindt u de overzichtslijsten van de besluiten van de algemene vergadering van Cipal dv:
2022
2021
2020

2019