Overzichtslijsten besluiten Algemene Vergadering

Hieronder vindt u de overzichtslijsten van de besluiten van de algemene vergadering van Cipal dv:
2020

2019