Procedure Klokkenluidersregeling

De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen. Bij voorkeur is dat intern bij hun eigen organisatie. Ook meldingen bij het bevoegde externe meldingskanaal of openbaarmaking zijn mogelijk. Elke vorm van represaille naar aanleiding van een interne of externe melding, of openbaarmaking, is verboden. Op de Vlaamse koepelwebsite kan je meer algemene informatie terugvinden over deze nieuwe klokkenluidersregeling.

Meer informatie kan u terugvinden in het decreet.

Intern meldpunt

Administratief directeur, Dirk Celis is het interne meldpunt.

Vermeld duidelijk op de omslag het woord "vertrouwelijk" om aan te geven dat het een vertrouwelijke brief betreft.

  • Te bereiken per telefoon: 014/57.64.31 

Indien je telefonisch melding wenst te maken, kan er een verslag opgemaakt worden. Dit verslag kan door de melder gecontroleerd, gecorrigeerd en voor akkoord ondertekend worden.

  • Fysieke afspraak:

Indien u liever een fysieke afspraak maakt, heeft u het recht om binnen redelijke termijn een afspraak te krijgen. Van deze afspraak kan eveneens ook een verslag opgemaakt worden. Dit verslag kan door de melder ook gecontroleerd, gecorrigeerd en voor akkoord ondertekend worden.

Extern meldpunt

Je kan ook (anoniem) meding maken bij het externe meldpunt, de Vlaamse Ombudsdienst.

mail: klokkenluiden@vlaamseombudsdienst.be
post: Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
tel: via het gratis informatienummer 1700 van de Vlaamse Overheid

Wat gebeurt er na je interne of externe melding?

In principe krijg je een binnen de zeven dagen na de dag waarop je melding ontvangen is een ontvangstmelding tenzij:

- de melding binnen die termijn reeds afgehandeld is. Je zal meteen informatie over je melding ontvangen.
- je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het ontvangen van een ontvangstmelding.
- het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar kan brengen.

Nadien ontvang je binnen de drie maanden na ontvangst van de melding meer informatie over wat je melding gebeurd is.

Deze informatie heeft betrekking op welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. De meldingskanalen mogen evenwel geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.