anpr camera v2

ANPR-camera’s

Heel wat steden en gemeenten zijn tegenwoordig uitgerust met ANPR-camera’s. Dat zijn camera’s die via automatische nummerplaatherkenning registreren wie in en uit de stad rijdt. Momenteel mogen deze gegevens enkel door de politie gebruikt worden, maar vier Vlaamse steden zien daar graag verandering in komen.

Mechelen, Antwerpen, Kortrijk en Turnhout willen laten onderzoeken of de gegevens van de ANPR-camera's ook door lokale besturen zouden kunnen worden aangewend. Volgens hen zijn gegevens komende van deze camera's een interessante bron van informatie. In een openbare aanbesteding stellen ze dat “de data momenteel onvoldoende doorstromen naar lokale besturen waardoor er heel wat kansen gemist worden”. Het hergebruik van ANPR-data voor topics als mobiliteit, veiligheid, ... kan volgens de vier Vlaamse steden zorgen voor betere dienstverlening naar burgers.

De gevraagde studie moet enerzijds de ANPR-camera’s in heel Vlaanderen in kaart brengen, en anderzijds duidelijkheid scheppen over de technische vereisten en het juridische kader. Hoe zullen deze data GDPR-proof gebruikt én beschermd worden? Grondig onderzoek is nodig vooraleer ook lokale besturen gebruik kunnen maken van deze gegevens.

 
---
Deze website werd geraadpleegd als bron.

Graag meer informatie?