Algemene Vergadering 14 december 2023

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal graag uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 14 december 2023 om 16.00 uur

De Raad van Bestuur heeft beslist om deze Vergadering volledig op digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Enkel de leden van het bureau van de Vergadering zullen fysiek in het Technologiehuis aanwezig zijn.

Daarnaast zullen vragen van deelnemers, die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de Vergadering beantwoord worden.

U kan zich hieronder inschrijven.

De Vergadering heeft de volgende agenda:

  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
  2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024
  3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Zie hieronder voor de benodigde documenten : 

De inschrijvingen zijn gesloten. Indien u nog wenst in te schrijven: gelieve een mail te sturen naar infoavdv@cipal.be met uw naam en welk bestuur u wenst te vertegenwoordigen.

 De algemene vergadering is te volgen via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=v3hcHUk6-uc.

Proficiat aan de volgende personen. Jullie hebben een ontbijtmand gewonnen!

Carla Herremans

Rita Indestege