Algemene Vergadering 15 december 2022

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal graag uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 15 december 2022 om 16.00 uur

De Raad van Bestuur heeft beslist om zoals onze voorgaande edities deze Vergadering volledig op digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Enkel de leden van het bureau van de Vergadering zullen fysiek in het Technologiehuis aanwezig zijn.

Daarnaast zullen vragen van deelnemers, die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de Vergadering beantwoord worden.

Gelieve vóór 9 december 2022 uw aanwezigheid te bevestigen via onderstaand inschrijvingsformulier.

De Vergadering heeft de volgende agenda:

  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
  2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023
  3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Zie hieronder voor de benodigde documenten : 

 

Inschrijving Algemene Vergadering