Algemene Vergadering 22 juni 2023

De Raad van Bestuur nodigt hierbij de deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal graag uit om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die zal plaatsvinden op donderdag 22 juni 2023 om 16.00 uur in het Technologiehuis, in Geel.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om online te participeren via ons elektronisch systeem waarmee we de vorige Algemene Vergaderingen hebben gewerkt. We werken deze editie dus via een hybride systeem, dit om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vertegenwoordigers kunnen deelnemen. 

Bent u er fysiek bij in Geel? Dan bieden wij u graag een hapje en drankje aan na de vergadering. 

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op 22 juni 2023.

Daarnaast zullen vragen van deelnemers, die uiterlijk 4 dagen voor de Vergadering op het e-mailadres infoavdv@cipal.be toekomen, tijdens de Vergadering beantwoord worden.

Gelieve vóór 9 juni 2023 uw aanwezigheid te bevestigen via onderstaand inschrijvingsformulier.

De Vergadering heeft de volgende agenda:

  1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
  2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
  3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022.
  4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
  5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
  6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022
  7. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering
  8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Zie hieronder voor de benodigde documenten : 

Op dinsdag 16 mei organiseren we een digitale infosessie om de cijfers en de werking van Cipal DV toe te lichten. U kan zich hier inschrijven.

 

Inschrijving Algemene Vergadering