Schrijf u in voor het digitaal regio overlegmoment

C-smart zet al vanaf 2016 in op kennisdeling en regionale samenwerking omtrent informatieveiligheid. Tijdens deze intervisiemomenten komt het erop aan om samen de huidige hot privacy items en actuele securityissues het hoofd te bieden en daarbij ook de ‘best practices’ uit te wisselen. Al deze zaken dragen bij aan de uitwerking van een sterker beleid rond informatieveiligheid voor jouw bestuur.

Tijdens de afgelopen jaren vonden deze overlegmomenten plaats in de regio’s Midwest en Zuid-West Limburg, maar in deze Coronatijden hebben we ervoor gekozen dit te tillen naar een digitaal niveau. Dat maakt de afstand een stuk minder van belang en wordt het voor andere besturen over heel Vlaanderen ook mogelijk om aan te sluiten bij dit overlegmoment.

We nodigen u daarom graag uit op ons digitaal regionaal overlegmoment rond informatieveiligheid van 23 april 2020 – 14u tot 15u30.

Er werd een interessante agenda opgesteld bestaande uit:

  • 'Een cybersecurity beleid vanuit de praktijk': Geert Sinnaeve – Directeur ICT Shared Services Groep Roeselare (40') 
  • 'Hoe sensibiliseer je thuiswerkers?': Andranik Grigoryan – DPO C-smart (20’)
  • Plenaire vragenronde (15’)

 
Na de gezamenlijke agenda kan er verder gediscussieerd worden in de regionale kamers.

 

U kan zich hieronder inschrijven: