Veilig informatiebeheer

110 besturen werken samen met C-smart aan veilige informatiestromen. Sinds de GDPR (General Data Protection Regulation) van kracht ging in 2018, krijgen burgers meer rechten rond het beheer van hun persoonsgegevens. Het vertrouwen van de burger in lokale besturen stijgt met de mate waarin een bestuur kan garanderen dat persoonsgegevens beschermd worden. Een datalek kan een serieuze impact hebben op het imago van een bestuur.   

We vertalen de moeilijke brok wetgeving, richtsnoeren, KSZ-normering en ISO27k in een helder kader. In de eerste plaats willen we dat onze lokale besturen begrijpen wat van hen verwacht wordt. Vervolgens gaan we projectmatig aan de slag. Elk topic wordt ontrafeld in concrete en realiseerbare acties. C-smart biedt documentatie en templates aan zodat het bestuur zelf geen tijd verliest met ontwikkeling en opzoekwerk. C-smart neemt zelf acties voor haar rekening, zodat de medewerkers niet overbevraagd worden. En C-smart levert deskundig advies zodat het bestuur wettelijk in orde is. We hanteren hierin een pragmatische stijl waarbij een goed evenwicht wordt gezocht tussen het soepel functioneren van de werking en de nodige beschermingsmaatregelen. 

 

Dankzij de impulsen van de Vlaamse overheid en de lancering van het Digitaal Archief Vlaanderen in het bijzonder, ontwikkelen lokale besturen hun informatiebeheersplannen als hoeksteen van een meer en beter data gedreven beleid. Dat is echter geen triviale opdracht en de inspanning is meestal niet gering. Veel steden en gemeenten hebben inmiddels wel werk gemaakt van de aanstelling van informatie- en archiefbeheerders maar de concrete implementatie van een gestructureerd informatiebeheersplan is nog geen algemeen gevestigde praktijk.

Om de lokale besturen concreet te helpen bij het ontwikkelen van een holistische kijk op die uitdaging en bij het uitstippelen van een praktisch, pragmatisch plan van aanpak, heeft het C-smart team een nieuwe methodiek ontwikkeld. Met de C-smart ‘Scan informatiebeheer’ verkrijgt een bestuur een concreet beeld van de maturiteit van de interne informatiehuishouding en legt ze de basis voor een langetermijnvisie op een hedendaags en sluitend informatiebeheer. De C-smart ‘Scan informatiebeheer’ is gebaseerd op het raamwerk informatiemanagement van Audit Vlaanderen en is verder verfijnd op maat van de Vlaamse lokale besturen. De scan houdt rekening met de verschillende aspecten van informatiebeheer zowel op organisatieniveau als op niveau van de kernprocessen.

Meer informatie? Die vind je op onze pagina 'informatiebeheer'.

Kan uw lokaal bestuur hierbij onze ondersteuning gebruiken?

Neem vrijblijvend contact met ons op